#WorldOsteoporosisDay
 

Open Meeting - FREE

In Stavanger there is medlemsmøte / open meeting Wednesday 17. October at. 18.00 in stavanger sanitetsforeningslokaler in Magnus Karlsonsgt. 18, Stavanger. Lecture at forbundsleder in nof, Professor Dr. With. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, The Secretary-General is also in. Utlodding to income for local work. Contact is ingjerd mestad, phone. 950 81 994. The meeting is free.

I Stavanger er det medlemsmøte/åpent møte onsdag 17. oktober kl. 18.00 i Stavanger Sanitetsforeningslokaler i Magnus Karlsonsgt. 18, Stavanger. Foredrag ved forbundsleder i NOF, professor dr. med. em./overlege Kaare Morten Gautvik. Generalsekretæren er også med. Utlodding til inntekt for lokalt arbeid. Kontaktperson er Ingjerd Mestad, tlf. 950 81 994. Møtet er gratis.